GxzUBrBMEEakW66FSTGICNpZ9jjSH2aNOIf0tajj
Bookmark

Tema Bahan Pendidikan Islam Untuk Anak

بسم الله الرحمن الرحيم
 shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Tema Materi Pendidikan Islam Untuk Anak
Tеmа Mаtеrі Pеndіdіkаn Iѕlаm Untuk Anаk
Sеgаlа рujі bаgі Allаh Rаbbul 'аlаmіn, ѕhаlаwаt dаn ѕаlаm аgаr dіlіmраhkаn kераdа Rаѕulullаh, kеluаrgаnуа, раrа ѕаhаbаtnуа, dаn оrаng-оrаng уаng mеngіkutіnуа hіnggа hаrі kіаmаt, аmmа bа'du:
Bеrіkut tеmа mаtеrі реndіdіkаn Iѕlаm untuk аnаk уаng реrlu dіаjаrkаn kераdа аnаk, dіmаnа ѕеbаgіаn mаtеrіnуа kаmі tеlаh ѕіарkаn dі blоg: httр://wаwаѕаnkеіѕlаmаn.blоgѕроt.соm/ , dаn ѕudаh kаmі ѕіарkаn dі ѕаnа hіdаngаn-mеnunуа (аdа mеnu dоktrіn, fіԛіh, budреkеrtі-budреkеrtі, ѕіrаh, tаfѕіr dll.), supaya Allah menimbulkan penyusunan risalah ini tulus karena-Nya dan berguna, ааmіn.
Tеmа Mаtеrі Pеndіdіkаn Iѕlаm Untuk Anаk
Akidah
1. Pengertian akidah dan tauhid
2. Mengenal 3 landasan penting (mengenal Allah, agama Islam, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam)
3. Pembagian Tauhid (Rububiyyah, Uluhiyyah, dan Asma wa Shifat) dan penjelasan masing-masingnya
4. Strata agama (Islam, Iman, dan Ihsan) berikut rukunnya.
5. Syarah Rukun Islam secara garis besar
6. Syarah Rukun Iman secara garis besar
7. Hakikat Ihsan
8. Kandungan beriman kepada Allah
9. Makna Laailaahaillallah dan syarat-syaratnya
10. Pembatal-Pembatal Tauhid/Keislaman
11.  Mengenal Syirik, Kufur, dan Nifak.
12. Hal-Hal yang mampu mengurangi kesempurnaan tauhid (fasilitas -sarana yang mampu mengantarkan terhadap syirik dan pola-contoh syirik asghar)
13. Tawassul
14. Tauhid Asma wa Shifat, kaidah dalam Tauhid Asma wa Shifat,
15. Mengenal Asma’ul Husna
16. Kandungan beriman kepada para malaikat
17. kandungan beriman kepada kitab-kitab Allah
18. Keistimewaan Al Qur’an
19. Kandungan beriman kepada para rasul
20. Keutamaan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan hak Beliau atas umatnya
21. Kandungan beriman kepada hari Akhir
22. Rekaan Kubur, Nikmat Kubur dan Azab Kubur
23. Tanda-tanda Kiamat
24. Peristiwa-insiden pada hari Kiamat
25. Surga dan Neraka
26. Kandungan beriman terhadap Qadar
27. Wala dan Bara
28. Hak Ahlul bait dan para teman radhiyallahu anhum
Fiqih
1. Pengertian thoharoh dan pembagiannya
2. Pembagian air
3. Macam-jenis najis dan cara menyucikannya
4. Adab buang air
5. Seputar Bejana
6. Sunanul fithrah
7. Wudhu
8. Rukun dan Sunah Wudhu
9. Pembatal-pembatal wudhu
10. Mengusap beberapa sepatu
11. Mengusap bebatan
12. Tayammum
13. Mandi
14. Shalat
15. Rukun dan Sunah shalat
16. Shalat Berjamaah
17. Adab di masjid
18. Shalat Orang yang sakit
19. Shalat Musafir
20. Shalat Tathawwu
21. Sujud Sahwi
22. Sujud Tilawah
23. Sujud syukur
24. Shalat Kusuf
25. Shalat Istisqa
26. Shalat khauf
27. Shalat Jumat
28. Shalat Iedain
29. Tajhizul Janazah
30. Cara memandikan, mengkafankan, menyalatkan, dan menguburkan mayit
31. hal-hal yang berfaedah bagi si mayyit
32. Ziarah kubur
33. Zakat
34. Puasa Ramadhan
35. Puasa-Puasa Sunah
36. Umrаh dаn Haji
Tafsir Juz Amma
1. Surah An Naba’
2. Surah An Naazi’aat
3. Surah ‘Abasa
4. Surah At Takwir
5. Surah Al Infithaar
6. Surah Al Muthaffifin
7. Surah Al Insyiqaaq
8. Surah Al Buruuj
9. Surah Ath Thaariq
10. Surah Al A’laa
11. Surah Al Ghaasyiyah
12. Surah Al Fajr
13. Surah Al Balad
14. Surah Asy Syams
15. Surah Al Lail
16. Surah Adh Dhuhaa
17. Surah Al Insyirah
18. Surah At Tiin
19. Surah Al ‘Alaq
20. Surah Al Qadr
21. Surah Al Bayyinah
22. Surah Az Zalzalah
23. Surah Al ‘Aadiyat
24. Surah Al Qaari’ah
25. Surah At Takaatsur
26. Surah Al ‘Ashr
27. Surah Al Humazah
28. Surah Al Fiil
29.  Surah Quraisy
30. Surah Al Maa’uun
31. Surah Al Kautsar
32. Surah Al Kaafiruun
33. Surah An Nashr
34. Surah Al Lahab
35. Surah Al Ikhlash
36. Surah Al Falaq
37. Surаh An Nааѕ
Adab Islami
1. Adab terhadap Allah
2. Adab kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
3. Adab terhadap Al Qur’an
4. Adab kepada para sobat radhiyallahu anhum
5. Adab terhadap diri sendiri
6. Adab bersiwak
7. Adab buang air
8. Adab wudhu
9. Adab masuk toilet dan mandi
10. Adab di masjid
11. Adab dikala shalat
12. Adab Qiyamullail
13. Adab shalat Jumat
14. Adab di hari raya
15. Adab berpuasa
16. Adab bersedekah
17. Adab berdzikir
18. Adab berdoa
19. Adab bersumpah
20. Adab terhadap orang tua
21. Adab berteman dan bersaudara
22. Adab kepada tetangga
23. Adab kepada anak yatim
24. Adab memberi hadiah
25. Adab bersafar
26. Adab bekerja
27. Adab menuntut ilmu
28. Adab bertemu
29. Adab berbicara
30. Adab bercanda
31. Adab memakai sandal
32. Adab berjalan kaki
33. Adab menaiki kendaraan
34. Adab di jalan
35. Adab berkunjung
36. Adab meminta izin
37. Adab masuk dan keluar rumah
38. Adab menjamu tamu
39. Adab di majlis
40. Adab tidur
41. Adab menggunakan busana
42. Adab makan dan minum
43. Adab bersin
44. Adab menguap
45. Adab menjenguk orang sakit
46. Adab terhadap jenazah
47. Adab Ta’ziyah
48. Adab ziarah kubur
Akhlak Islami
1. Amanah
2. Jujur
3. Berani
4. Dermawan
5. Itsar (Mendahulukan orang lain)
6. Sabar
7. Saling bahu-membahu
8. Memaafkan
9. Kasih-Sayang
10. Adil
11. Muraqabah (merasa diawasi Allah)
12. Memenuhi kesepakatan
13. Qana’ah (merasa cukup dengan sumbangan Allah)
14. ihsan
15. Malu
16. Nasihat (Tulus)
17. Syukur
18. Ikhlas
19. Santun dan Lembut
20. Konfiden dan Tawakkal
21. Ceria dan Senyum
22. Bersangka baik
23. Istiqamah
24. Menjaga belakang layar
25. Seimbang dan tidak berlebihan
Dzikr dan Doa
1. Pengertian dzikir
2. Keutamaan dzikir
3. Keutamaan membaca Al Qur’an
4. Bershalawat terhadap Nabi shallallahu alaihi wa sallam
5. Istighfar
6. Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir
7. Doa mengenakan pakaian
8. Doa masuk dan keluar wc
9. Doa masuk dan keluar rumah
10. Dzikir setelah wudhu
11. Doa sesudah mendengar azan
12. Dzikir sesudah shalat
13. Doa semoga terhindar dari syirik
14. Doa dikala terjatuh ke dalam thiyarah
15. Doa ketika mendapatkan musibah
16. Doa agar dihilangkan dari kesedihan
17. Doa ketika khawatir kepada musuh
18. Dzikir dikala terjadi satu yg tidak dikehendaki
19. Doa ketika kesulitan
20. Dzikir bagi menghalau setan
21. Doa agar terlunasi dari utang
22. Doa terhadap orang yang memberikan hartanya kepadamu
23. Doa untuk orang yang menunjukkan tunjangan ketika melunasi utangnya
24. Doa masuk pasar
25. Doa dikala marah
26. Doa dikala melihat orang yg terkena musibah
27. Doa di majlis
28. Doa penutup majlis
29. Doa untuk orang yang berbuat baik kepada kalian
30. Doa ketika mendengar ayam yg berkokok dan mendengar ringkikan keledai
31. Doa saat mendengar longlongan anjing di malam hari
32. Doa kepada orang yang mencela dirinya
33. Doa ketika dipuji
34. Doa agar tidak menimpakan ‘ain
35. Doa ketika takjub
36. Dzikir dikala mendapatkan hal yg menggembirakan
37. Doa ketika merasakan sakit di bab badannya
38. Dzikir ketika terkejut
39. Doa untuk menolak gangguan setan
40. Dzikir pagi dan petang
41. Dzikir sebelum tidur dan berdiri tidur
41. Keutamaan mengucapkan salam
42. Dzikir ketika safar
43. Doa ketika ada tornado
44. Dzikir ketika terdengar bunyi petir
45. Dzikir saat turun hujan
46. Doa-doa dalam akad nikah
47. Doa ketika menyaksikan hilal
48. Doa saat berbuka
49. Doa-doa dalam ibadah haji
50. Doa-doa dalam mengorganisir mayit
Kisah Para Nabi ‘alaihimush shalatu was salam
1. Nabi Adam ‘alaihis salam
2. Nabi Idris ‘alaihis salam
3. Nabi Nuh ‘alaihis salam
4. Nabi Hud ‘alaihis salam
5. Nabi Shalih ‘alaihis salam
6. Nabi Ibrahim ‘alaihis salam
7. Nabi Luth ‘alaihis salam
8. Nabi Ismail ‘alaihimas salam
9. Nabi Ishaq ‘alaihis salam
10. Nabi Ya’qub ‘alaihis salam
11. Nabi Yusuf ‘alaihis salam
12. Nabi Ayyub ‘alaihis salam
13. Nabi Syu’malu ‘alaihis salam
14. Nabi Musa ‘alaihis salam
15. Nabi Harun ‘alaihis salam
16. Nabi Dzul Kifli ‘alaihis salam
17. Nabi Dawud ‘alaihis salam
18. Nabi Sulaiman ‘alaihis salam
19. Nabi Ilyas ‘alaihis salam
20. Nabi Ilyasa ‘alaihis salam
21. Nabi Yunus ‘alaihis salam
22. Nabi Zakariya ‘alaihis salam
23. Nabi Yahya alaihis salam
24. Nabi Isa ‘alaihis salam
25. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam
Kisah Para teman radhiyallahu anhum
1. Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu anhu
2. Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu
3. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
4. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
5. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu
6. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu
7. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu
8. Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu
9. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu
10. Sa’id bin zaid radhiyallahu anhu
11. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu
12. Abu Ayyub Al Anshariy radhiyallahu anhu
13. Mush’ab bin Umar radhiyallahu anhu
14. Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu
15. Bilal bin Rabaah radhiyallahu anhu
16. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu
17. Ja’far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
28. Sa’ad bin Ar Rabi radhiyallahu anhu
19. Abul Aash bin Ar Rabi radhiyallahu anhu
20. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu
21. Anas bin Malik radhiyallahu anhu
22. Hamzah bin Abdul Muththalib radhiyallahu anhu
23. Sa’ad bin Mu’adz radhiyallahu anhu
24. Khalid bin Al Walid radhiyallahu anhu
25. Abu Thalhah Al Anshariy radhiyallahu anhu
26. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu
27. Abu Hurairah radhiyallahu anhu
28. Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu
29. Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu
30. Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu
31. Salman Al Farisiy radhiyallahu anhu
32. Ubay bin Ka’ab radhiyallahu anhu
33. Mu’adz bin Jabal radhiyallahu anhu
34. Mu’adz bin Amr bin Jamuh dan Mu’awwidz bin Afra
35. Shuhaib radhiyallahu anhu
36. Julaibib radhiyallahu anhu
37. Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu
38. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu
39. Khalid bin Sa’ad radhiyallahu anhu
40. Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu
41. Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu
42. Thufail bin Amr Ad Dausiy radhiyallahu anhu
Istri-Istri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
1. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha
2. Saudah bintu Zam’ah radhiyallahu anha
3. Aisyah bintu Abi Bakar ash Shiddiq radhiyallahu anha
4. Hafshah bintu Umar radhiyallahu anha
5. Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha
6. Ummu Salamah radhiyallahu anha
7. Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha
8. Juwwairiyyah bintu Al Harits radhiyallahu anha
9. Shafiyyah bintu Huyay radhiyallahu anha
10. Ramlah bintu Abi Sufyah (Ummu Habibah)
11.  Maimunah bintu Al Harits radhiyallahu anha
Untuk penyusunan materi di atas, silahkan merujuk kepada Buku-Buku Agаmа Iѕlаm bаgі аnаk karya Syaikh Mahmud Al Mishri Abu ‘Ammar. Silahkan download buku-buku karya dia dі ѕіnі
Wallahu a’lam wa shallallahu ‘alaa Nabiyyina Muhammad wa ‘alaa alihi wa shahbihi wa sallam.
Mаrwаn bіn Muѕа
Posting Komentar

Posting Komentar